Mevak

Výroba

Ponukový list sortimentu výrobkov
- MEVAK a.s. Nitra


AVINAK R inj. a.u.v.
Inaktivovaná olejová vakcína proti aviárnym reovírusom, určená k vakcinácii kurčiat v rozmnožovacích chovoch.
Druh a kategória zvierat: kura domáca - mládky a nosnice


AVIPEST lyof. a.u.v.
Živá lyofilizovaná vakcína určená na ochranné očkovanie proti pseudomoru. Obsahuje avirulentný vírus pseudomoru hydiny, kmeň La Sota.
Druh a kategória zvietat: Kur domáci - kurčatá, dospelá hydina, nosnice, morky, holuby.


ACIPROGENTIN plv. sol. a.u.v.
Kombinovaný prípravok s perorálnou aplikáciou, určený na terapiu kyslej bachorovej dysfunkcie u prežúvavcov.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok, ovce a kozy


ALDIFAL 2,5 % susp. a.u.v.
Širokospektrálny prípravok vo forme perorálnej suspenzie, určený
na liečbu a prevenciu helmintóz u oviec.
Druh a kategória zvierat: ovce


ALDIFAL 10 % susp. a.u.v.
Širokospektrálny prípravok vo forme perorálnej suspenzie, určený na liečbu a prevenciu helmintóz u hovädzieho dobytka.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok


ALDIFAL 10 tbl. a.u.v.
Širokospektrálne perorálne antihelmintikum v tabletovej forme, určené pre športové holuby a exotické vtáctvo.
Druh a kategória zvierat: športové holuby a exotické vtáctvo


AVIBRON I, II lyof. a.u.v.
Živá lyofilizovaná vakcína na ochranné očkovanie kurčiat proti infekčnej bronchitíde.
Druh a kategória zvierat: kura domáca - kurčatá, mladé sliepky


BIPROGENTIN plv. sol. a.u.v.
Kombinovaný prípravok s perorálnou aplikáciou urcený na terapiu ,jednoduchej bachorovej dysfunkcie u prežúvavcov.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok, ovce a kozy


BORINAK Al inj. a.u.v.
Inaktivovaná adsorbátová vakcína proti infekčnej bovinnej rhinotracheitíde a infekčnej pustulárnej vulvovaginitíde. Obsahuje dva kmene vírusu IBR.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok


COLINAK NH inj. a.u.v.
Inaktivovaná olejová vakcína k ochrannému očkovaniu holubov
proti paramyxovírusovej a herpesvírusovej nákaze.
Druh a kategória zvierat: holuby


DIARHOCIN plv. sol. a.u.v.
Kombinovaný vodorozpustný liek s rozsiahlym antibakteriálnym spektrom účinku.Vitamíny A a E zvyšujú rezistenciu slizníc proti infekciám a majú priaznivý vplyv na metabolizmus. Obsah glukózy zvyšuje hladinu krvného cukru pôsobí aj ako zdroj energie.
Druh a kategória zvierat: teľatá, ošípané, králiky a hydina


ERYKOL inj. a.u.v.
Inaktivovaná bivalentná vakcína proti červienke ošípaných a koli-infekciám ciciakov. Vakcína neobsahuje heterológne živočíšne bielkoviny a nevyvoláva alergické reakcie u očkovaných ošípaných.
Druh a kategória zvierat: ošípané - ciciaky, prasatá, prasnice


FYLORNIS lyof. a.u.v.
Živá lyofilizovaná vakcína proti infekčnej burzitíde kurčiat (chorobe Gumboro).
Druh a kategória zvierat: kurčatá, nosnice


FYLORNIS plus lyof. a.u.v.
Živá, lyofilizovaná atenuovaná vakcína na ochranné očkovanie proti infekčnej burzitíde kurčiat (Gumboro).
Druh a kategória zvierat: hydina hrabavá - kurčatá, nosnice, rodičovský materiál


FOSFOVET forte inj. a.u.v.
Prípravok obsahuje fosfor potrebný k regulácii pochodov látkovej výmeny. Kyselina nukleínová obsahujúca fosfor je vlastná bunkám organizmu.Pôsobí ako roborans a tonikum, stimuluje nervovú a svalovú výkonnosť a látkovú výmenu. Zúčastňuje sa na výstavbe bielkovín a mnohých iných reakciách, ktoré priaznivo ovplyvňujú
celkový výživný a zdravotný stav.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok, prasatá


FENBION 2,5 % plv. a.u.v.
Širokospektrálne perorálne antihelmintikum, určené pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy


FENBION 250 tbl. a.u.v.
Perorálne širokospektrálne antihelmintikum v tabletovej forme, určené na liečbu helmintóz mäsožravcov, najmä psov a mačiek.
Druh a kategóra zvierat: mäsožravce, psy a mačky


GAMMAVIT plv. sol. a.u.v.
Liečebný a liečebno - ochranný liek proti hnačkovým ochoreniam teliat v prvých dňoch života.
Druh a kategória zvierat: teľatá - novorodené


GALLIVAK lyof. a.u.v.
Živá lyofilizovaná vakcína proti mykoplazmóze hydiny z atenuovaného kmeňa BN.
Druh a kategória zvierat: hydina


KLOZANIT plv. sol. a.u.v.
Chemoterapeutikum zo skupiny sulfonamidov vo forme prášku je vhodné pre aplikáciu do vody alebo do krmiva.Liek sa používa liečebne a liečebno-ochranne proti kokcidióze hydiny, moriek, bažantov, králikov, pasteurelóze a salmonelóze hydiny.
Druh a kategória zvierat: hydina, morky, bažanty a králiky


MEVAREX inj. a.u.v.
Monovalentná živá lyofilizovaná vakcína proti myxomatóze králikov.
Druh a kategória zvierat: králiky


OVODIFTERIN lyof. a.u.v.
Živá lyofilizovaná vakcína k ochrannému očkovaniu proti vtáčim kiahňam.
Druh a kategória zvierat: kurčatá, holuby


PLAZBION B inj. a.u.v.
Stabilizovaný plazmatický roztok bielkovín hovädzieho dobytka, určený na stabilizáciu vodnej homeostázy a elektrolytového metabolizmu hovädzieho dobytka.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok


PURAKOL inj. a.u.v.
Inaktivovaná purifikovaná vakcína na ochranné očkovanie prasiat proti červienke. Obsahuje vybrané kmene červienky sérotypu B.
Druh a kategória zvierat: prasatá


RABICELL inj. a.u.v.
Inaktivovaná semipurifikovaná adsorbátová vakcína proti besnote psov a mačiek .
Druh a kategória zvierat: psi a mačky


RIEDIDLO A inj. a.u.v.
Prípravok predstavuje izotonický roztok chloridu sodného a pufrov. Po rozpustení lyofilizovaných vakcín zabezpečí optimálne biologické prostredie pre použité vakcíny.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok, kone, prasatá, ovce, kozy, psy, mačky, mäsožravé kožušinové zvieratá, hydina.


ROTAKOL Al inj. a.u.v.
Inaktivovaná adsorbátová vakcína určená k profylaxii infekčných enteritíd novonarodených teliat, vyvolaných infekciou vírusmi rota a korona a enteropatogénnymi kmeňmi Escherichia coli.
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok


RIVAK inj. a.u.v.
Inaktivovaná olejová vakcína určená na špecifickú profylaxiu vírusovej hemoragickej choroby králikov.
Druh a kategória zvierat: králik


SURAKOL inj. a.u.v.
Inaktivovaná olejová vakcína proti hnačkovým ochoreniam prasiat vo včasnom postnatálnom období, spôsobených infekciou rotavírusov a enterotoxickými kmeňmi E.coli.
Druh a kategória zvierat: ošípané - gravidné prasnice


TRICHOBION tbl. a.u.v.
Liek proti trichomoniáze holubov.
Druh a kategória zvierat: holuby


VDV vakcína inj. sicc. a.u.v.
Živá lyofilizovaná vakcína proti slizničnej chorobe a vírusovej hnačke (VDV).
Druh a kategória zvierat: hovädzí dobytok - teľatá, jalovice, kravy


WRUKOL inj. sicc. a.u.v.
Lyofilizovaná kultúra živého atenuovaného kmeňa červienky ošípaných, určená na ochranné očkovanie prasiat proti červienke.
Druh a kategória zvierat: ošípané


ANTIASPER plv. a.u.v.
Veterinárny prípravok s antimykotickým účinkom určený k liečebno-ochrannému podaniu vodnej a hrabavej hydine postihnutej plesňovým ochorením, ktoré je spôsobené patogénnymi plesňami rodu Aspergillus.
Je určený k liečbe chorých zvierat, ktoré odmietajú pevnú potravu, ale pijú vodu. Obsahuje vitamíny skupiny B a účinné látky, ktoré potláčajú rast plesní v organizme postihnutých zvierat.
Druh a kategória zvierat: vodná a hrabavá hydina


MeGaMix S - I plv. a.u.v.
Minerálno - vitamínový doplnok do krmiva pre ošípané, obohatený o lyzín a aromatické schutňovadlo.
Druh a kategória zvierat: ošípané


REHYCAN plv. a.u.v.
Rehydratačný a posilňujúci prípravok pre psov a mačky.
Druh a kategória zvierat: pes, mačka


DIAGNOSTIKÁAGEBIONR BLV
Súprava na serologickú diagnostiku leukózy hovädzieho dobytka imunodifúznym testom.


AGEBION Go - antigén
Diagnostický prípravok na dôkaz prítomnosti protilátok proti vírusu infekčnej burzitídy (choroby Gumboro) imunodifúznym testom
v agarovom géli.


AGEBION Adeno - antigén
Diagnostický prípravok na dôkaz prítomnosti protilátok proti adenovírusu hydiny imunodifúznym testom v agarovom géli.


AGEBION Reo - antigén
Diagnostický prípravok na dôkaz prítomnosti protilátok proti reovírusu hydiny imunodifúznym testom v agarovom géli.


AGEBION NDV - antigén
Diagnostický prípravok na dôkaz prítomnosti protilátok proti vírusu newcastelskej choroby imunodifúznym testom v agarovom géli.


AV - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz vírusu AV v tkanivovej kultúre očkovanej materiálom odobatým od zvierat infikovaných a z infekcie podozrivých, ako aj pre dôkaz vírusu v tkanivách prirodzene alebo experimentálne infikovaných zvierat.


B ROTA - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz bovinného Rota vírusu v tkanivovej kultúre očkovanej materiálom odobatým od zvierat infikovaných a z infekcie podozrivých, ako aj pre dôkaz vírusu v tkanivách prirodzene alebo experimentálne infikovaných zvierat.


CDV - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz vírusu CDV v bunkovej kultúre očkovanej materiálom odobatým od zvierat infikovaných a z infekcie podozrivých, ako aj pre dôkaz vírusu v tkanivách prirodzene alebo experimentálne infikovaných zvierat.


IBR - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz vírusu IBR v tkanivovej kultúre očkovanej materiálom odobratým od infikovaných alebo z infekcie podozrivých zvierat.


NDV - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz vírusu NDV v tkanivovej kultúre očkovanej materiálom odobatým od zvierat infikovaných a z infekcie podozrivých vtákov, ako aj pre dôkaz vírusu v tkanivách prirodzene alebo experimentálne infikovaných vtákov.


PI-3 - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz vírusu PI-3 v tkanivovej kultúre očkovanej materiálom odobatým od zvierat infikovaných a z infekcie podozrivých zvierat, ako aj pre dôkaz vírusu v pľúcnom tkanive prirodzene alebo experimentálne infikovaných zvierat.


RPK - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz vírusu RPK v tkanivovej kultúre očkovanej materiálom odobatým od zvierat infikovaných a z infekcie podozrivých, ako aj pre dôkaz vírusu v tkanivách prirodzene alebo experimentálne infikovaných zvierat.


VDV - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz vírusu VDV v bunkovej kultúre očkovanej materiálom odobatým od zvierat infikovaných a z infekcie podozrivých, ako aj pre dôkaz vírusu v tkanivách prirodzene alebo experimentálne infikovaných zvierat.


VMO - GAMAKON
Diagnostický prípravok na dôkaz vírusu moru ošípaných v bunkovej kultúre očkovanej materiálom odobatým od zvierat infikovaných
a z infekcie podozrivých, ako aj pre dôkaz vírusu v tkanivách prirodzene alebo experimentálne infikovaných zvierat.


ND HISET
Súprava na diagnostiku hemaglutinačno-inhibičných protilátok vyvolaných vírusom pseudomoru hydiny


PI 3 HISET
Súprava na dôkaz hemaglutinačno-inhibičných protilátok proti parainfluenze hovädzieho dobytka.


PPV HISET
Súprava na dôkaz hemaglutinačno-inhibičných protilátok proti parvovírusu prasiat (PPV).


Q SET KFR
Súprava na sérologickú diagnostiku Q horúčky ľudí a koxielózy zvierat reakciou väzby koplementu. Antigén je inaktivovaná suspenzia Coxiella burnetii vo fáze II. konzervovaná tiomerzalom.


ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY - hemodialyzačné koncentráty na extrakorporálnu dialýzu pomocou umelej obličkyNEFROSOL 1 sol.
NEFROSOL 1 bez KCl sol.
NEFROSOL 1 bez Ca sol.
Acetátový dialyzačný koncentrát pre extrakorporálnu dialýzu pomocou umelej obličky.


NEFROSOL 4A sol.
Kyslá zložka dialyzačného bikarbonátového koncentrátu
pre extrakorporálnu dialýzu pomocou umelej obličky.


NEFROSOL 4B sol.
Alkalická zložka dialyzačného bikarbonátového koncentrátu
pre extrakorporálnu dialýzu pomocou umelej obličky.


NEFROSOL 5 sol.
Acetátový kyslý dialyzačný koncentrát pre extrakorporálnu dialýzu pomocou umelej obličky.


NEFROSOL 7 sol.
Acetátový dialyzačný koncentrát pre extrakorporálnu dialýzu
pomocou umelej obličky.


NEFROSOL GAMBRO A sol.
Kyslá zložka dialyzačného koncentrátu, ktorá sa používa pri bikarbonátovej hemodialýze.


NEFROSOL GAMBRO B sol.
Alkalická zložka dialyzačného koncentrátu, ktorá sa používa pri bikarbonátovej hemodialýze.


NEFROSOL GAMBRO A-G sol.
Kyslá zložka dialyzačného koncentrátu, ktorá sa po zmiešaní s alkalickou zložkou NEFROSOL GAMBRO B sol. a po nariedení čistenou vodou používa pri bikarbonátovej hemodialýze.


NEFROSOL 4A-D sol.
Kyslá zložka dialyzačného bikarbonátového koncentrátu
pre extrakorporálnu dialýzu pomocou umelej obličky.


NEFROSOL 4A-G sol.
Kyslá zložka dialyzačného bikarbonátového koncentrátu
s glukózou pre extrakorporálnu dialýzu pomocou umelej obličky.


NEFROSOL 4A-K sol.
Kyslá zložka dialyzačného bikarbonátového koncentrátu so zvýšeným obsahom draslíka pre extrakorporálnu dialýzu pomocou umelej obličky.