Mevak

Kontakt

Tel.: +421/37-6512255, +421/37-6515784
Fax: +421/37-6516818
E-mail: mevak@mail.t-com.sk
Web stránka: www.mevak.sk
Obchodný register Okresného súdu, Nitra, vložka č.101/N