Mevak

O nás

Firma začala svoju činnosť v roku 1954 v Nitre ako novovybudovaný podnik BIOVETA s najmodernejším vybavením, výrobnými priestormi, zariadeniami a vysokokvalifikovanými pracovníkmi.

V roku 1992 bol tento štátny podnik transformovaný na akciovú spoločnosť MEVAK. Vybudovaním a zavedením nových výrobných priestorov do prevádzky, s novými vývojovo-výrobnými trendami a s vysoko odborným personálom splnila spoločnosť požadované podmienky správnej výrobnej praxe podľa zásad EÚ, čím získala predpoklady diverzifikácie obchodných činností do vyspelých krajín.

Orgány a vedenie akciovej spoločnosti

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

Predseda predstavenstva
Ing. Marta Lobotková
Podpredseda predstavenstva
Ing. Alexander Lipčák
Člen predstavenstva
Ing. Peter Rehák

DOZORNÁ RADA

Predseda
JUDr. Jozef Lalo
Člen
Ing. Magdaléna Remšíková
Člen
MVDr. Daniel Eliáš, PhD.

Činnosť akciovej spoločnosti MEVAK je zameraná na výrobu produktov určených k profylaxii a terapii vo veterinárnej praxi - očkovacích látok, liečivých farmaceutických prípravkov a zdravotníckych pomôcok - - dialyzačných roztokov pre humánne použitie.