FYLORNIS lyof. a.u.v.

Kategória: Hydina


Charakteristika: Živá lyofilizovaná vakcína proti infekčnej burzitíde (chorobe Gumboro).

Zloženie: 1 dávka obsahuje:
Účinné látky: Virus bursitidis infectiosae avium vivum phyl. K-01-3 min. 2x102,0 CCID50
Pomocné látky: Nutrimentum ad lyophilisationen

Popis prípravku: Bielo - žltý lyofilizát, dobre rozpustný vo vode na mierne zakalenú tekutinu bez nerozpustných častíc.
Balenie: 200, 500, 1000, 2000, 5000 dávok.

Indikačná skupina: Veterinaria – immunopraeparata.

Lieková forma: Lyofilizát.

Cieľový druh: Kura domáce.

Indikácie: Aktívna imunizácia zdravých kurčiat proti infekčnej burzitíde (chorobe Gumboro). Vakcinujú sa kurčatá vo výkrme, budúce produkčné nosnice a rodičovský materiál mäsových i znáškových plemien.

Kontraindikácie: Akútne prebiehajúce infekčné ochorenia. Nevakcinovať počas znášky.

Nežiadúce účinky: Prechodné histologické zmeny vo Fabriciovej burze sú podmienkou účinnosti vakcíny.

Upozornenie: Pri vakcinácii je nutné dodržať zásady bezpečnosti pri práci. Pri inhalačnej aplikácii sa doporučuje používať ochranný štít. Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti!

Dávkovanie:
Perorálne: Vakcína sa aplikuje perorálne v pitnej vode. Obsah liekovky sa rozpustí a zriedi v takom množstve pitnej vody, aby sa spotrebovala do 3 hodín. Na riedenie sa používa nezávadná pitná voda, neobsahujúca žiadne chemické, dezinfekčné, čistiace alebo detergenčné prísady. Do vody obsahujúcej chlór je potrebné pridať sušené odtučnené mlieko do koncentrácie 0,2 %. Pred imunizačným zákrokom treba večer odobrať hydine pitnú vodu. Vodu s vakcínou treba predložiť ráno v dostatočnom počte napájačiek, aby aspoň dve tretiny kurčiat mohlo piť súčasne. Vakcínu zriedenú v pitnej vode treba chrániť pred priamym slnečným svetlom a väčšími výkyvmi teploty. Po spotrebovaní vody s vakcínou možno podať čistú pitnú vodu. Množstvo pitnej vody na 1000 kusov kurčiat: 5 – 14 dňové 10 – 15 litrov, 10 – 12 týždňové 40 litrov.
Inhalačne (aplikácia sprayom): Sprayom sa vakcína aplikuje jednodňovým kurčatám. 1000 dávok vakcíny sa rozpustí v 250 ml nezávadnej pitnej vody neobsahujúcej žiadne chemické, dezinfekčné, čistiace alebo detergenčné prísady a hrubým sprayom sa rozstrieka na 1000 kurčiat, umiestnených v prepravných škatuliach ešte v liahni alebo v chove hneď po privezení kurčiat v teplej miestnosti!

Spôsob podania: Perorálne, inhalačne.

Poznámka: Vakcinačný program živými vakcínami u kurčiat je potrebné určiť podľa titra materských protilátok (MP) a aktuálnej epizootologickej situácie v chove.

Doporučený vakcinačný program:
- v chovoch, kde sa v predchádzajúcom období nevyskytli problémy s infekčnou burzitídou, stačí vakcínovať 1 krát vo veku 9 – 17 dní podľa titra materských protilátok
- v chovoch, kde v predchádzajúcom období bol výskyt infekčnej burzitídy sa doporučuje vakcínovať 2 až 3 krát tak, že prvé dve dávkyidú za sebou v cca 5 – 7 dňovom odstupe napr.: 1. krát 5. - 7. deň veku; 2. krát 10. - 14. deň veku; 3. krát cca 25. deň veku. Tretia vakcinácia sa vykoná ak je to potrebné podľa zamerania chovu.

Ochranné lehoty: Bez ochranných lehôt.

Doba použiteľnosti: 2 roky. Spotrebovať ihneď po nariedení.

Spôsob uchovávania: Pri teplote 2 – 8 °C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí!

LEN PRE ZVIERATÁ. LEN NA PREDPIS VETERINÁRNEHO LEKÁRA.


PDF dokument na stiahnutie - Fylornis