RIVAK inj. a.u.v.

Kategória: Zajace


Charakteristika: Inaktivovaná olejová vakcína určená na špecifickú profylaxiu vírusovej hemoragickej choroby králikov.

Zloženie: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:
Účinné látky: Calicivirus septicemiae heamorrhagicae cuniculi (solutio organorum) min. 1024 HA.
Pomocné látky: Thiomersalum, Formaldehydum, Paraffinum liquidum, Aqua purificata.

Popis prípravku: Krémovo - biela emulzia.

Balenie: 10 ml, 20 ml, 10 x 10 ml, 10 x 20 ml.

Indikačná skupina: Veterinaria – immunopraeparata.

Lieková forma: Injekčná.

Cieľový druh: Králiky.

Indikácie: Ochrana. Očkovanie zdravých zvierat proti vírusovej hemoragickej chorobe králikov.

Kontraindikácie: Akútne orgánové alebo celkové horúčkovité ochorenia.

Upozornenie: Neodporúča sa očkovať gravidné zvieratá. Obsah liekovky pred použitím pretrepať. Osobitné bezpečnostné opatrenia určené osobám, ktoré podávajú liek zvieratám

Pre používateľov: Tento liek obsahuje minerálny olej. Náhodná aplikácia/ samoinjikovanie môže mať za následok vznik silnej bolesti a opuchu, ak je aplikovaná do kĺbu alebo do prsta a v mimoriadnych prípadoch môže mať za následok stratu postihnutého prsta, ak nie je poskytnutá okamžitá lekárska pomoc. Pri náhodnom samoinjikovaní tohto lieku vyhľadajte okamžite lekársku pomoc, takisto aj v prípade aplikácie len malého množstva. V oboch prípadoch si vezmite so sebou písomnú informáciu o lieku. Ak bolesť pretrváva viac ako 12 hodín po lekárskom vyšetrení, vyhľadajte opäť lekársku pomoc.

Dávkovanie: 0,5 ml.

Spôsob podania: Subkutánne za lopatkou.

Poznámka:
Vakcinačná schéma: Základná imunizácia vo veku 10 týždňov, revakcinácia po 12 mesiacoch. V lokalitách s nepriaznivou nákazovou situáciou je možno vakcínovať od 6 týždňov života s revakcináciou o 4 týždne. Ďalšia revakcinácia o 12 mesiacov. Vakcína sa môže podávať simultánne s vakcínou proti myxomatóze králikov.

Ochranné lehoty: Bez ochranných lehôt.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov.

Spôsob uchovávania: Pri teplote 2 – 8 °C, v tme a suchu, nezmrazovať.

Výrobca: MEVAK a.s., Slovenská republika

Držiteľ rozhodnutia: MEVAK a.s., Biovetská 32, p.s. 29/c, 949 91 Nitra, SR

LEN PRE ZVIERATÁ. LEN NA PREDPIS VETERINÁRNEHO LEKÁRA.


PDF dokument na stiahnutie - Rivak