MEVAREX - inj. sicc. ad us. vet.

Kategória: Zajace


Indikácie: Ochranné očkovanie králikov proti myxomatóze.

Kontraindikácie: Akútne infekčné ochorenia.

Zloženie: 1 dávka obsahuje:

Lyofilizovaná zložka:

Účinné látky: Virus myxomatosae phyl. MAV/RK-13/20 min. 104,0 CCID50, max. 106,0 CCID50.

Pomocné látky: Nutrimentum ad lyophilisationem.

Tekutá zložka: Riedidlo A injekčný roztok.

Popis lieku: Lyofilizát hubovitej konzistencie, nažltlej až slaboružovej farby. Riedidlo A je číry bezfarebný roztok.

Indikačná skupina: Imunologický veterinárny liek.

Cieľový druh: Králiky.

Nežiaduce účinky: V ojedinelých prípadoch môže aplikácia vakcíny vyvolať subfebrilné teploty a prechodnú inapetenciu.

Dávkovanie a spôsob podania: 1 ml (subkutánne) alebo dvojihlou, prepichnutím ušného boltca v hornej tretine z vnútornej strany tak, že dvojihla prejde ušným boltcom a neporuší hlavné cievy.

Pokyny o správnom podaní: K vakcinácii metódou dvojvpichu sa k nariedeniu vakcíny použije Riedidlo A s obsahom 3 ml, čo predstavuje 50 vakcinačných dávok. Pri subkutánnej aplikácii sa k nariedeniu vakcíny použije 20 ml Riedidla A, čím sa získa 20 vakcinačných dávok. Vakcinovať je možné od veku 4 týždňov. Pred aplikáciou a počas jej priebehu je nutné sterilizovať aplikačné dvojihly varom alebo plameňom. Po vykonaní 50 aplikácií sa zvyšok vakcíny (ktorý nezaručuje dostatočný kontakt s dvojihlou pri ponorení do liekovky) devitalizuje varom, dezinfekčným roztokom a neškodne sa odstráni.

Upozornenie: Vakcinovať je možné i v chovoch zamorených a bezprostredne ohrozených. Po vakcinácii je však nutné počítať s určitými stratami zvierat, nakoľko sa v týchto chovoch vakcinuje už v prodromálnom štádiu ochorenia. Imunita nastupuje na 4. deň po vakcinácii a je plne vyvinutá za 9 dní po očkovaní. Trvá 8 – 10 mesiacov. Súčasne s aplikáciou vakcíny proti myxomatóze je možná simultánna aplikácia vakcíny proti moru králikov RIVAK.

Ochranná lehota: Bez ochrannej lehoty.

Spôsob uchovávania: Pri teplote 2 – 8°C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

Doba použiteľnosti: 2 roky. Vakcínu je potrebné spotrebovať do 2 hodín po rozpustení.

Balenie: 1 x 50 dávok + Riedidlo A (3 ml), 1 x 20 dávok + Riedidlo A (20 ml).

Len pre zvieratá. Vydáva sa na veterinárny predpis.

PDF dokument na stiahnutie - Mevarex