ACIPROGENTIN plv. sol. a. u. v.

Kategória: Hovädzí dobytok, Farmaceutiká, Ovce a kozy
Charakteristika: Kombinovaný liek s perorálnou aplikáciou, ur?ený na lie?bu kyslých bachorových dysfunkcií u prežúvavcov. Náhle prijatie vä?šieho množstva ?ahkostrávite?ných glycidov (monosacharidov a disacharidov) u prežúvavcov... Viac

ALDIFAL 2,5% susp. a.u.v.

Kategória: Farmaceutiká, Ovce a kozy
Charakteristika: Širokospektrálny liek vo forme perorálnej suspenzie, ur?ený na lie?bu a prevenciu helmintóz u oviec.Zloženie:Ú?inná látka: Albendazolum 25 g v 1000 ml.Pomocné látky: Carmellosum natricum, Silica colloidalis... Viac

BIPROGENTIN plv. sol. a.u.v.

Kategória: Farmaceutiká, Hovädzí dobytok, Ovce a kozy
Charakteristika: Kombinovaný liek s perorálnou aplikáciou, ur?ený na lie?bu bachorových  dysfunkcií u prežúvavcov. Bachorové dysfunkcie sa delia na 3 základné skupiny:? jednoduchá - následok redukcie bachorovej mikroflóry?... Viac

FENBION 2,5 % plv. a.u.v.

Kategória: Farmaceutiká, Hovädzí dobytok, Ošípané, Ovce a kozy
Charakteristika: Širokospektrálne perorálne antihelmintikum, ur?ené pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy.Zloženie: Ú?inná látka: Fenbendazolum 25 g v 1 000 g.Pomocné látky: Tritici amylum / pšeni?ný škrob Calcii... Viac

FOSFOVET Forte inj. a. u. v.

Kategória: Farmaceutiká, Ošípané, Ovce a kozy, Zajace, Psy a ma?ky, Hovädzí dobytok
Charakteristika: Liek obsahuje fosfor potrebný na reguláciu pochodov látkovej výmeny. Kyselina nukleínová obsahujúca fosfor je vlastná bunkám organizmu. Pôsobí ako roborans a tonikum, stimuluje nervovú a svalovú výkonnos?... Viac

Zobrazené výsledky 1 až 5 z 6

1

2

Nasledujúca >