DIARHOCIN plv. sol a. u. v.

Kategória: Farmaceutiká, Hovädzí dobytok, Ošípané, Hydina, Zajace
Charakteristika: Kombinovaný vodorozpustný liek s rozsiahlym antibakteriálnym spektrom ú?inku. Vitamíny A a E zvyšujú rezistenciu slizníc proti infekciám a majú priaznivý vplyv na metabolizmus. Obsah glukózy zvyšuje hladinu... Viac

FOSFOVET Forte inj. a. u. v.

Kategória: Farmaceutiká, Ošípané, Ovce a kozy, Zajace, Psy a ma?ky, Hovädzí dobytok
Charakteristika: Liek obsahuje fosfor potrebný na reguláciu pochodov látkovej výmeny. Kyselina nukleínová obsahujúca fosfor je vlastná bunkám organizmu. Pôsobí ako roborans a tonikum, stimuluje nervovú a svalovú výkonnos?... Viac

KLOZANIT plv. sol. a. u. v.

Kategória: Farmaceutiká, Hydina, Zajace
Charakteristika: Chemoterapeutikum zo skupiny sulfonamidov vo forme prášku je vhodné pre aplikáciu do vody alebo do krmiva. Liek sa používa lie?ebne a lie?ebnoochranne proti kokcidióze hydiny, moriek, bažantov, králikov,... Viac

MEVAREX - inj. sicc. ad us. vet.

Kategória: Zajace
Indikácie: Ochranné o?kovanie králikov proti myxomatóze. Kontraindikácie: Akútne infek?né ochorenia. Zloženie: 1 dávka obsahuje: Lyofilizovaná zložka: Ú?inné látky: Virus myxomatosae phyl. MAV/RK-13/20 min. 104,0 CCID50, max.... Viac

RIVAK inj. a.u.v.

Kategória: Zajace
Charakteristika: Inaktivovaná olejová vakcína ur?ená na špecifickú profylaxiu vírusovej hemoragickej choroby králikov.Zloženie: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:Ú?inné látky: Calicivirus septicemiae heamorrhagicae cuniculi (solutio... Viac