Profil spolo?nosti MEVAK a.s.


Spolo?nos? MEVAK za?ala svoju ?innos? v roku 1954 v Nitre ako novovybudovaný podnik BIOVETA s najmodernejším vybavením, výrobnými priestormi, zariadeniami a vysokokvalifikovanými pracovníkmi.V roku 1992 bol tento štátny podnik transformovaný na akciovú spolo?nos? MEVAK.

Vybudovaním a zavedením nových výrobných priestorov do prevádzky, s novými vývojovo-výrobnými trendmi a s vysoko odborným personálom splnila spolo?nos? požadované podmienky správnej výrobnej praxe pod?a zásad EÚ, ?ím získala predpoklady diverzifikácie obchodných ?inností do vyspelých krajín.

?innos? akciovej spolo?nosti MEVAK je zameraná na výrobu produktov ur?ených k profylaxii a terapii vo veterinárnej praxi - o?kovacích látok, lie?ivých farmaceutických prípravkov a niektorých diagnostík.Projekt realizovaný s podporou Európskej únie.