Profil spoločnosti MEVAK a.s.


Spoločnosť MEVAK začala svoju činnosť v roku 1954 v Nitre ako novovybudovaný podnik BIOVETA s najmodernejším vybavením, výrobnými priestormi, zariadeniami a vysokokvalifikovanými pracovníkmi.V roku 1992 bol tento štátny podnik transformovaný na akciovú spoločnosť MEVAK.

Vybudovaním a zavedením nových výrobných priestorov do prevádzky, s novými vývojovo-výrobnými trendmi a s vysoko odborným personálom splnila spoločnosť požadované podmienky správnej výrobnej praxe podľa zásad EÚ, čím získala predpoklady diverzifikácie obchodných činností do vyspelých krajín.

Činnosť akciovej spoločnosti MEVAK je zameraná na výrobu produktov určených k profylaxii a terapii vo veterinárnej praxi - očkovacích látok, liečivých farmaceutických prípravkov a niektorých diagnostík.Projekt realizovaný s podporou Európskej únie.