Veterinária 2010 Nitra

X. Kongres KVL SR (29 - 30.05.2010) Demänovská Dolina - Jasná

VetFair 2010 (16 - 17.04.2010) Hradec Králové (?R)

11. ro?ník celoslovenského kola Sú?aže o mlieku žiakov stredných odborných škôl (24 - 25.03.2010) Nitra

Celoštátna výstava holubov (08 - 09.01.2010) Nitra

World Dog Show (08 - 11.10.2009) Bratislava

Škola-Veda-Prax II. (25 - 27.09.2009) Košice

Podstránky

Vyh?adávanie